Tridos webbplatser ger dig kunder

Besöksnäringens totala omsättning i Sverige 2011 var 264 miljarder kronor. Av denna summa utgjorde den svenska konsumtionen över 60 procent (Källa: Tillväxtverket/SCB). Detta visar att största nyttan gör du som svensk turistföretagare/-arrangör att synas i sammanhang som riktar sig till svenskar och även andra svenskspråkiga som avser turista i Sverige.

Tridos webbplatser är helt fria från information om utlandsresande. Våra besökare ska inte lockas att resa utomlands, de har kommit till oss för att de planerar att resa i Sverige, inget annat. Därför är de målinriktade och långt fram i köpprocessen; annonsering på Tridos webbplatser blir följaktligen både effektiv och fokuserad.

Tack vare vårt fokus på resande i Sverige och Sverige som turistmål får du som annonsör en unik möjlighet att presentera ditt utbud till rätt målgrupp, utan konkurrens från utländska resmål eller resor till utlandet. Vi strävar efter att erbjuda besökaren så komplett information som det bara går om allt som finns att se, göra, uppleva och hur man tar sig dit och bor där. Samtidigt är vi måna om att vara en inspirationskälla som lockar till fler resor i vårt fantastiska land!

På våra webbplatser kan du på flera olika sätt exponera ditt varumärke och sälja dina produkter eller länka läsaren vidare hem till din egen webbplats. Vår ambition är att du ska få tillbaka det du satsar på att synas hos oss, många gånger om. Därför satsar vi mycket på en personlig kontakt, flexibilitet och hög servicenivå för dig som annonsör! Du kan exempelvis när som helst byta ut text, bilder och budskap och så ofta du vill utan extra kostnad! Internet är, och ska vara, en levande miljö!

Trido erbjuder fyra annonsformat:

skyltfönster, prioriterad placering, boka online och banner. De ger möjlighet att synas på olika nivåer och olika sätt på webbplatserna. Formaten kan kombineras och paketeras enligt önskemål.

Kontakta oss för mer information om annonsering!

SIS-Index
Se vår aktuella besöksstatistik på SIS-index